banner

Project ondersteuning & project management

Het principe:
ProjOn verleent concreet advies voor allerhande projecten. Het verzorgt zelf de uitvoering van (kleinere) taken wanneer het zou blijken dat dit het meest kosteneffectief is. Hiervoor beschikt het over de nodige middelen.
 
In praktijk gaat het echter meestal over grotere opdrachten waar gespecialiseerd werk vereist is en een groter team gelijktijdig moet kunnen ingezet worden. De klant is volledig vrij in zijn keuze voor de aanneming/uitvoering van de werken. De contracten wordt meestal door ProjOn ten gronde voorbereid, maar de klant contracteert bij voorkeur rechtstreeks. Er is nooit een tussenkomst voor ProjOn geweest op basis van de waarde van het contract en de keuze van de aannemer. Alleen op deze wijze kan ProjOn zijn onafhankelijkheid garanderen.

Grote projecten worden slechts gestart na analyse met conclusie dat er een win-win samenwerking zal ontstaan. De uitvoering gebeurt steeds met de grootste aandacht voor kwaliteit en een strenge bewaking/beheersing van uw tijd en uw geld.

 

Een slecht project:
Een bedrijfsleider staat véél te weinig stil bij de gevolgen van een ‘slecht project’.
In de meeste gevallen heeft hij/zij daar te weinig tijd. Daardoor wordt het project in kwestie gecatalogeerd als een eenvoudige taak en onderschat men de noodzaak van informatie; zowel het bekomen van de informatie als het verspreiden van de informatie. Beiden zijn een essentiële voorwaarde voor uw succes, uw rendement en de tevredenheid van uw werknemers.

Enkele voorbeelden waar ProjOn het verschil heeft gemaakt  (van klein naar groot) :

EEN INDUSTRIELE SLAGER:

Er moet een nieuwe cutter machine bijgeplaatst worden. Er is enkel plaats op de eerste verdieping van dit niet industrieel gebouw. Sterkteberekeningen: aanpassing van de dragende structuur was onontbeerlijk ! De stroomvoorziening: volgens de verkoper van de machine was alles OK. Bij nader inzicht bleek zelfs een studie van de stroomleverancier nodig om de verzwaring te kunnen realiseren Door het verplaatsing van andere machines kon een deels geautomatiseerde toevoer van vleeswaren naar de verdieping gerealiseerd worden ... allemaal taken waar deze beenhouwer geen tijd voor heeft en die zeker fout aflopen zonder kennis terzake.


EEN ENGINEERING EN AANNEMINGSBEDRIJF IN DE MEDISCHE SECTOR :

U runt een bloeiend bedrijf in de sector van medische gassen en heeft personeel ter beschikking voor gewone elektrische taken. Voor borden bouw en automatisatie wenst u beroep te doen op hoger gekwalificeerde mensen teneinde zeker geen risico’s te nemen Het in dienst nemen van een ingenieur is geen oplossing. Zeker niet omdat u geen full time werk heeft voor dergelijke functie. Een betrouwbare freelance partner die uw personeel opleidt en begeleidt en de  projecten coördineert was de meest efficiënte oplossing.


EEN AANNEMINGSBEDRIJF VOOR INDUSTRIELE SCHILDERWERKEN:

U heeft een industrieel schildersbedrijf en betrekt momenteel twee hangaars. Door een verschuiving naar meer buitenwerk en een moeilijke zoektocht naar personeel wenst u de tweede hangaar te verhuren. Dit vereist ook een uitbreiding van burelen. Grondinfrastructuurwerken zijn nodig Bouwkundige vergunning en erop volgende werken Aanpassing bestaande technieken dienen... Onmogelijk om deze klus binnen redelijke termijn te klaren voor de zaakvoerder zonder productiviteitsverlies.


EEN STEENKAPPER:

Een steenkapper komt na een audit tot de conclusie : “Zowat de hele elektrische infrastructuur van het bedrijf is aan vernieuwing toe. We hebben het blijven en blijven uitstellen omdat we noch de kennis, noch de tijd in huis hebben om dit aan te pakken” NEUTRAAL advies bleek hier essentieel. Elke aannemer wil verkopen en het is als buitenstaander onmogelijk te evalueren wat nodig en wat overbodig is. Na een grondige studie blijkt dat – zelfs met de bijkomende vervanging van de hoogspanningscabine inbegrepen – de kost lager is dan de initiële inschatting. Bovendien kan alles – mits de juiste contacten – georganiseerd worden zodat de productiestilstand beperkt werd tot twee dagen… tijdens een verlofperiode. Dit is nooit mogelijk als je terzake niet geschoold bent en de juist contacten niet hebt. Bovendien ging alles door met uitermate weinig verlet voor de bedrijfsleiding omdat er slechts één contactpersoon was voor de volledige aanneming.


EEN SOFTWARE BEDRIJF:

Ons software product is momenteel stabiel en omvat nu ongeveer 15 manjaar werk aan ontwikkeling, support en uitbreidingen. Maar de tijd staat niet stil en we wensen ons product volledig te hernieuwen volgens de laatste state-of-the-art processen. We willen de vernieuwde basis binnen de twee jaar operationeel hebben bij een klant. Maar we hebben geen echte project leider in huis. Het bedrijf is ondertussen zodanig gegroeid dat ook de bedrijfsleiding hiervoor geen tijd kan maken. De locomotief is er, maar nog niemand om de wagons aan elkaar te koppelen...