banner

Elektrische installaties

Vanuit de specifieke ervaring op het vlak van elektrische installaties kan ProjOn zich specialiseren om allerhande projecten in dit domein aan te nemen. Een aanpassing of vernieuwing van een elektrische installatie kan gemakkelijk leiden tot het tweevoud (!) van de kosten die echt nodig zijn om uw installatie aan te passen volgens de noden van uw bedrijf en de vigerende wetgeving.
Niet zelden wordt overgedimensioneerd en worden nutteloze materialen aangeprijsd. Onafhankelijk advies beschermt u hiervoor. De juiste kennis terzake zorgt tevens voor uitvoering met een minimum aan operationele onderbrekingen.
ProjOn is zelf een geregistreerd aannemer en voert kleine aanpassing zelf uit indien de werkdruk dit toelaat.